Nannie van den Eijnden

Nannie heeft als loopbaan- en levensloopbegeleider altijd biografisch gewerkt met mensen op momenten van ingrijpende verandering en verlies (van werk, gezondheid en leven). Sinds 2013 schrijft ze levensverhalen en begeleidt mensen bij de (zingevings)vragen en thema’s die tijdens het herinneren en vertellen naar boven komen. Ze helpt betekenis geven aan gebeurtenissen en een ander perspectief vinden. Als je anders kunt kijken, ga je anders denken, voelen en doen. In het maken van je biografie ontdek je het antwoord op de vraag: ‘wie ben ik?’ en vind je de rode draad van je leven. Ze heeft vier columns geschreven over de kracht en het effect van werken met het levensverhaal. Een samenvatting is te vinden op haar website: www.laprospettiva.nl

 

Ze herkent veel van de symptomen die voorkomen bij opgroeien zonder armen om je heen. De ouders van haar vader waren weeskinderen, ze kreeg de trauma’s van verlies in vorige generaties onbewust via de genen door.

   © Anjo Lourens 2018